Leerkracht

  • WebQuest titel: Buitenhuizen
  • Onderwerp: Buitenhuizen in de17e/18e eeuw (canonvenster)
  • Schooltype: Basisschool
  • Bestemd voor groep 5 en 6
  • Vakgebied(en): Geschiedenis en aardrijkskunde
  • Uitvoering door klein groepje bijv. 3
  • Tijdinvestering voor leerling(en): ongeveer 60 minuten
  • Opbrengst van de WebQuest: Een ingevuld werkblad en een grote advertentie over een buitenhuis.
  • Extra materialen die nodig zijn: Groot blad voor de advertentie
  • WebQuestmaker: Antoinette van de Logt
Als je op- of aanmerkingen hebt ter verbetering van deze webquest of wanneer er links niet werken,
mail het dan naar de auteur.